stap 1

let’s meet

Onze eerste ontmoeting om elkaar te leren kennen zodat we zeker weten dat we iets voor je kunnen doen.

stap 2

set ambitious goals

Wat wil je bereiken en wat kunnen wij voor je doen. In heldere meetbare en realistische doelstellingen.

stap 3

exchange creative ideas

We wisselen eerste ideeën uit over hoe we je doelstellingen gaan realiseren

stap 4

make a very good plan

We maken een concreet plan van aanpak met doelstellingen en een duidelijke planning

stap 5

let’s go!

Als we het eens zijn over budget, plan van aanpak en planning, dan gaan we aan de slag.

stap 6

select the ultimate team

Op basis van het geaccordeerde plan stellen we het ultieme team voor je samen.

stap 7

manage and monitor sharp

We voeren het plan van aanpak uit, monitoren, koppelen aan je terug en sturen bij waar nodig.

stap 8

periodically discuss status and adjust

Je krijgt periodiek een status update en we evalueren regelmatig om te bepalen of we nog op koers zijn. Aan het einde van elke opdracht krijg je een verslag van het behaalde resultaat.

stap 9

evaluate very critical & set next ambitious goals

Zijn we klaar en tevreden? Dan kunnen we aan de slag met de volgende opdracht en doelen. Gelijktijdig mag natuurlijk ook.